HomeAbout KaryaONE
About Karyaone

Minggu KaryaONE adalah program tahunan yang diwujudkan oleh Fakulti Filem, Teater dan Animasi (FiTA), UiTM sejak tahun 2010 sebagai platform mempamerkan bakat dan hasil seni kreatif para pelajar kepada umum. KaryaONE merupakan gabungan kreatif antara perkataan “karya”; “karyawan”; dan “one” (satu) di mana ketiga-tiga perkataan ini memberikan makna yang berbeza. Merujuk Kamus Dewan, karya ialah hasil keseniaan atau ciptaan – seni , ciptaan, tulisan, dan sebagainya. Manakala karyawan adalah orang yang banyak menghasilkan karya. ONE pula merujuk kepada nombor satu (simbolik kepada yang terbaik). Oleh itu, KaryaONE merupakan sebuah acara yang meraikan karya terbaik yang dihasilkan oleh para pengkarya (para pelajar) Fakulti Filem, Teater & Animasi (FiTA), UiTM.

Acara berbentuk ilmiah dan artrepreneur (art and entrepreneurship) yang melibatkan para pelajar, pensyarah, dan seluruh warga fakulti ini, menjalankan pelbagai program menarik yang mengetengahkan bakat dan kreativiti para pelajar. Antara program-program yang bakal berlangsung di Minggu KaryaONE 22 adalah FiTA KaryaONE Awards 2019, Malam Promosi Filem, Wacana Bersama Pemimpin, Wacana Seni Penulisan, Wacana Seni Pascasiswazah, Animation Kingdom, Teguh Rasa: Sebuah Persembahan Tradisional dan Kontemporari, i-PAC, Wilayah Aksara, Pameran Fotografi dan Mini Carnival. FiTA KaryaONE Awards 2019 merupakan acara kemuncak yang dinanti-nantikan di mana hasil kerja para pelajar FiTA akan dipertandingkan dan dianugerahkan menerusi beberapa kategori pencalonan yang serupa dengan anugerah festival kesenian di Malaysia dan antarabangsa.

Minggu KaryaONE 22 bermatlamat untuk mengasah bakat dan memahirkan para pelajar dalam bidang masing-masing sebagai persediaan untuk mereka menempuh alam pekerjaan sebagai pengiat seni kreatif kelak. Oleh itu, para pelajar yang terlibat akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya untuk mengendalikan program-program Minggu KaryaONE 22, dengan sokongan daripada para pensyarah dan seluruh warga FiTA. Mereka juga akan dinilai melalui beberapa kursus yang berkaitan dengan tugasan yang akan mereka laksanakan.

Dengan adanya program seumpama ini, hasil karya para pelajar dapat menyerlah dan diiktiraf, selain membuka ruang kepada mereka untuk diperkenalkan dengan pengiat seni industri kreatif tanahair. Melalui program ini juga, para pelajar bukan sahaja dapat meluaskan pengetahuan dalam bidang masing-masing, malahan mereka juga dapat membentuk sahsiah dan jati diri yang positif.

OBJEKTIF
– Menyahut saranan Universiti Teknologi MARA untuk mejadi sebuah fakulti yang bukan sahaja cemerlang didalam prestasi akademik, bahkan mampu menjana pendapatan sendiri
– Memperkenalkan serta memupuk bakat-bakat baru dalam persada seni kreatif kepada industri

VISI
KaryaONE menjadi platform antarabangsa untuk para karyawan muda memperkenalkan bakat dan kreativiti kepada khalayak umum

MISI
– Menjadi platform kepada karyawan muda (para pelajar FiTA) untuk memperkenalkan bakat dan kreativiti kepada umum
– Menjadikan FiTA sebuah fakulti yang mengiktirafkan serta meraikan bakat dan kreativiti karyawan